Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Фахове випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Адміністратор 4222 073 Менеджмент

Фахове тестове випробування
Українська мова

2 курс

1 р.

Адміністратор (господар) залу 4222
Статистик 4122
Агент з постачання 4131
Агент комерційний 3415
Агент рекламний 3429
Агент з митного оформлення 3422
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Агент страховий 3412
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4113 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Фахове тестове випробування
Українська мова

2 курс

2 р.

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 4114
Оператор комп’ютерного набору 4112
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Оператор комп’ютерної верстки 4112
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 7241.1
Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) 7241.1
Електромеханік з ремонту та обслуговування устаткування інформаційних систем 7241.2
Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування, монтажник інформаційно-комунікаційних мереж 7242.2
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіоелектронного устаткування 7243
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 7243.1
Монтажник мереж зв’язку та телекомунікацій будівель і споруд 7139
Монтажник мереж зв’язку 7139
Електромонтер лінійно-кабельних споруд проводового мовлення і кабельного телебачення 7241
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 7241
Електромеханік з обслуговування та ремонту ЛОМ 7241.1
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 8290.2
Оператор електрозв’язку 8290.2
Оператор телекомунікаційних послуг 8290.2
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 4121
Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 7223
Оператор верстатів з програмним керуванням 8211
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141