Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології

Спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології”

Галузь знань: 15 “Автоматизація та приладобудування”.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік із конфігурованої комп’ютерної системи.

Термін навчання: 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Форма навчання: денна, заочна.

Робототехніка у наш час є одним із пріоритетних напрямків здійснення науково-технічного прогресу та розвитку новітніх технологій.

Професійні можливості випускників: діяльність щодо обслуговування комп’ютеризованих систем управління, комп’ютерної та електронної техніки на підприємствах, в установах, організаціях, конструкторських бюро, сервісних центрах.

Фахівець може займати такі посади:

  • технік комп’ютеризованих систем;
  • технік-електронік;
  • технік-програміст;
  • технік-системотехнік;
  • оператор ЕОМ;
  • контролер роботів;
  • наладчик електронної техніки.

Випускники спеціальності “Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології” зможуть не лише провадити діяльність, пов’язану з виробництвом, експлуатацією та обслуговуванням електронної техніки, а й обслуговувати комп’ютеризовані інтегровані робототехнічні схеми, засоби автоматики та управління, які все ширше впроваджуються в роботу сучасних промислових підприємств. Вони оволодіють більш широким обсягом знань, умінь і навичок у галузі комп’ютеризованих систем, автоматики й управління, яких потребує сучасна організація виробництва.

Підготовка фахівців спеціальності є новим кроком до підвищення рівня організації виробництва в регіоні шляхом залучення до нього спеціалістів, котрі володіють теоретичними знаннями та мають практичні навички монтажу, пуску, регулювання та випробування комп’ютеризованих систем, засобів автоматики й управління та їх програмного забезпечення.

Певну частину часу у програмі відведено вивченню і роботі з комп’ютерними програмами, які можна ефективно використовувати під час проектування робототехнічних комплексів. Це дає можливість іти в ногу з сучасними інформаційними технологіями, ще більше вдосконалювати практичні вміння і навички роботи з комп’ютерами та застосовувати інноваційні й інтерактивні методи виховання і навчання.

З метою отримання практичних навичок студенти проходять два види практики: навчальну (радіомонтажну, електрорадіовимірювальну, комп’ютерну, на отримання робітничої професії) та виробничу (технологічну і переддипломну).