ІІ. Історія створення і розвитку

  • 2.1. рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму
  • 2.1.1. Рецензія Тимошенко Б.А.
  • 2.1.2. Рецензія Санжаровець В.М.
  • 2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму
  • 2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми
  • 2.4. Звіти аудитів або експертні висновки