ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

  • 3.1. Робочі програми навчальних дисциплін
  • 3.2. Силабуси
  • 3.3. Анотації дисциплін
  • 3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)
  • 3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик
  • 3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи