ІХ. Гарантії якості освітньої програми

  • 9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми
  • 9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми
  • 9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми
  • 9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу
  • 9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять