Умови і документи для вступу

Умови і документи для вступу

Університет «Україна» здійснює прийом на підготовку фахівців за ступенями, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту незалежно від здобутого профілю);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

особи, які здобули вищу освіту.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю в будь-якому закладі фахової передвищої освіти.

Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Університет «Україна» відповідно до наявних ліцензій. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

Документи, необхідні при вступі
 • заява про вступ;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2017 чи 2016 році;
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • 4 конверти;
 • папка-швидкозшивач.
Для вступників, які претендують на навчання за рахунок фондів і спонсорів, крім обов’язкового переліку документів, додатково необхідно подати:
Для осіб із особливими потребами:
 • довідку МСЕК;
 • індивідуальну програму реабілітації інваліда.
Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:
 • довідку про середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу з відповідного районного управління праці та соціального захисту населення (запит на отримання довідки видається Приймальною комісією університету).
Для сиріт та осіб, які залишилися без піклування батьків:
 • засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;
 • нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.
Для звільнених зі служби осіб:
 • копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.
Для звільнених із військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів:
 • копію посвідчення учасника бойових дій;
 • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • індивідуальну програму реабілітації (за наявності).
Для внутрішньо переміщених осіб:
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.