VIІ. Наукова робота студентів

  • 7.1. Перелік наукових праць студентів
  • 7.2. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти
  • 7.3. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи
  • 7.4. Участь у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах
  • 7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти