Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг, ос. Нормативні терміни навчання
Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 25 2 р.
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології 15 3 р.