Головна

З історії Васильківського фахового коледжу

2003 рік став знаменним в історії міста Василькова, що на Київщині. Саме в цьому році депутати третьої сесії міської ради двадцять четвертого скликання одностайно ухвалили рішення «Про надання згоди на відкриття в місті Василькові вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Наступним кроком було рішення зборів співзасновників «Про створення Васильківської філії університету» та відповідний наказ президента Університету «Україна» П.М. Таланчука.

Урочистості з нагоди відкриття Васильківської філії відбулися 14 листопада 2003 року за участю Васильківського міського голови Валерія Федоровича Поповича, депутатського корпусу, представників громадськості міста. Традиційна червона стрічка, квіти, піднесений настрій усіх присутніх. А головне – випускники Васильківських загальноосвітніх шкіл, зокрема з особливими потребами, одержали унікальну можливість здобувати вищу освіту у рідному місті.

Першим директором Васильківської філії ВМУРоЛ “Україна” став кандидат сільськогосподарських наук, доцент Резніченко Іван Петрович, другим – кандидат технічних наук, доцент Крєтов Володимир Володимирович.

Вагомий внесок у становлення та розбудову філії внесли працівники навчально-виховного відділу Терещенко С.І., Дерев’янко Г.П., Гришко Т.П., Бабало О.В., керівник відділення дистанційного навчання Шекера О.Ю., а також працюючі в різний час заступники директора Хурсін С.Л., Заїка В.М., П’янов О.Т.

Створені та запрацювали власна бібліотека зі значним бібліотечним фондом, 2 комп’ютерні класи, укладені угоди з керівництвом міського стадіону “Кристал” та лікувально-оздоровчого комплексу “Хвиля” на проведення занять з фізичної культури.

З метою покращення практичної спрямованості та впровадження новітніх наукових досягнень у навчальний процес була організована співпраця, укладені відповідні науково-технічні договори із провідними науково-дослідницкими закладами: Інститутом землеробства УААН, Аграрним інститутом, Боярською науково-дослідницькою лісотехнічною станцією НАУ, НДІ ім. Погорілого, з Державною історичною бібліотекою України, бібліотекою Київського національного економічного університету.

Навчання студентів на денній, заочній та дистанційній формах за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Видавнича справа та редагування», «Економіка підприємства» та «Правознавство» відбувалося під керівництвом науково-педагогічних працівників відповідних кафедр, висококваліфікованих спеціалістів, викладачів із великим досвідом педагогічної роботи: Рассомагін, Драч, Лякс, Буяніна, Комарницька, Любавіна.

У структурі філії створена циклова комісія.

Кадрове забезпечення філії в повному обсязі дозволило здійснювати навчальний процес та забезпечувати господарську, фінансову та інші віди діяльності філії.

У перший рік навчання було набрано 53 студенти на денну, заочну та дистанційну форму навчання за спеціальностями: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Видавнича справа та редагування», «Економіка підприємства», «Правознавство».

У 2009 році наказом Президента Університету Васильківську філію було реорганізовано у Васильківський коледж Університету «Україна». В 2009-2011 роках Коледж очолював кандидат технічних наук, доцент Крєтов Володимир Володимирович, у 2011 – 2013 роках – Панченко Любов Олександрівна, в 2013 – 2016 роках – кандидат технічних наук, доцент Касьян Ольга Вікторівна, з 2016 року – Тимошенко Інесса Станіславівна.

Васильківський коледж Університету «Україна» є територіально відокремленим структурним підрозділом базової структури ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб на денній формі навчання за спеціальностями «Менеджмент» і «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології».

Як ланка у системі безперервної освіти Васильківський коледж Університету «Україна» тісно співпрацює з інститутами базової структури та іншими територіально відокремленими структурними підрозділами в містах Миколаєві, Житомирі, Луцьку, Рівному, що дає можливість випускникам коледжу, які успішно закінчили навчання за програмою підготовки молодших спеціалістів і пройшли державну атестацію, продовжити навчання на старших курсах інститутів зі споріднених спеціальностей.

Васильківський коледж Університету “Україна” – навчальний заклад інтегрованого типу, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім членам суспільства, зокрема людям із особливими потребами, шляхом реалізації політики рівних можливостей.

На базі коледжу працює Центр психологічного консультування, де студенти з особливими потребами можуть отримати кваліфіковану допомогу.

Доступний за вартістю послуг наш ВНЗ має гнучку систему знижок для дітей-сиріт та дітей із багатодітних родин, учасників бойових дій у зоні АТО.

У структурі коледжу діють виховний відділ, який очолює заступник, методичний відділ , циклова комісія.